logo nowe


dziennik elektroniczny
AkkademuS

DZIENNIK ELEKTRONICZNY AKKADEMUS STWORZONY SPECJALNIE DLA PRZEDSZKOLI

o dzienniku AKKADEMUS

Dziennik elektroniczny AKKADEMUS to nowoczesna i intuicyjna platforma online umożliwiająca zarządzanie placówką, dokumentowanie przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej, kontakt z rodzicami, ewidencję dzieci i wiele więcej. Dla dyrektora bądź właściciela placówki to ułatwienie w zarządzaniu, dla nauczyciela wygoda i niezbędne narzędzie w trakcie pracy, a dla rodziców nowoczesny i łatwy system. Z platformy można korzystać z każdego miejsca i z każdego urządzenia posiadającego dostęp do internetu.

Wypróbuj szybką i wygodną metodę automatycznego rejestru obecności Twojego dziecka, za pomocą KODÓW QR!

wybrane funkcje DZIENNIKA AKKADEMUS

OBECNOŚCI I KODY QR

Rejestracja obecności z naszym dziennikiem jest wyjątkowo prosta i intuicyjna. Można zaznaczyć godzinę wejścia dziecka do przedszkola i wyjścia z niego, zgłosić nieobecność oraz edytować błędy.

dzieci

Dodawanie dzieci do bazy danych i tworzenie listy uczniów. Możliwość m.in. modyfikacji danych dziecka, przypisania do danej grupy, wypisania z przedszkola oraz wprowadzenia danych rodzica. Dodatkowo szybkie i łatwe wyszukiwanie dzieci.

nauczyciele

Tworzenie bazy nauczycieli – łatwe dodawanie nowych nauczycieli i zarządzanie dostępami do grupy. Dzięki szybkiemu przyznawaniu nauczycielom dostępów do grup wprowadzanie zastępstw przebiega bezproblemowo.

GRUPY

Wygodne zarządzanie grupami, dodawanie i usuwanie grup. Łatwo i sprawnie możesz dopisać nowe dziecko, przepisać dziecko z innej grupy lub całkiem usunąć je z grupy, jednocześnie nie wypisując z placówki.

dzienniki zajęć

Możesz utworzyć dwa rodzaje dzienników – dla konkretnej grupy przedszkolnej (rekomendujemy dla zajęć w ramach podstawy programowej) oraz dla wybranych dzieci lub grup (rekomendujemy w przypadku zajęć indywidualnych, dodatkowych lub WWR).

wpisy w dziennikach

Możliwość redagowania wpisów w dziennikach i opisywania innych wydarzeń z życia grupy we wszystkich dziennikach w wygodny i przejrzysty sposób. Nauczyciel może także korzystać z gotowych planów pracy wydawnictw.

organizacja pracy

Funkcja ta służy jako tablica ogłoszeń dla pracowników przedszkola. Możesz tworzyć i edytować dokumenty tekstowe, takie jak dzienne, miesięczne czy roczne plany pracy lub ramowe plany dnia.

wiadomości

Wysyłanie i odbieranie wiadomości pomiędzy rodzicami, nauczycielami i dyrekcją. Możliwość wysłania wiadomości do wielu adresatów przy pomocy jednego kliknięcia, tworzenie kopii roboczych oraz archiwizacja niepotrzebnych wiadomości.

jak to wygląda w praktyce?

co wyróżnia dziennik AKKADEMUS?

wielofunkcyjność

innowacyjność i intuicyjność

dbałość o Twoje potrzeby

spersonalizowanie wsparcie

zgodność z wytycznymi MEiN

bogata oferta szkoleń

znajdź nasze marki w social mediach

DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK

FUNDACJA DWUJĘZYCZNY PRZEDSZKOLAK

MEDICAL ENGLISH

logo nowe

Dziennik Elektroniczny AKKADEMUS jest częścią grupy
© Akkademus Innowacje dla Edukacji
akkademus.pl

ul. Popularna 36/1
02-473 Warszawa

Dziennik jest zgodny z rozporządzeniem MEiN z 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664), w pełni zastępuje tradycyjny dziennik.